การขออนุญาตเพื่อเปิดร้านสปา

0
74

การขออนุญาตเพื่อเปิดร้านสปา

เมื่อกำหนดรูปแบบของร้านนวดว่าจะให้เป็นนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดได้แล้ว จากนั้นก็ขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและต้องมีการขอเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่กรมสรรพพากร กรณีที่มีลูกจ้างก็ต้องดำเนินการขอเลขบัญชีนายจ้างจากสำนักงานประกันสังคมก่อนและต้องขออนุญาตต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรับรองมาตรฐานการเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อีกทั้งการขอใบอนุญาติเพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ตามกฎหมาย

การขออนุญาตประกอบธุรกิจสําหรับการประกอบธุรกิจสปามีขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้นิติบุคคล : ห้างหุ้นส่ วนและบริษัท: ผู้ดําเนินการขอจดทะเบียนได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-5 และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

การขอมีเลขและบัตรประจําตัวผู้เสียภาษี ยื่นขอได้ที่ กรมสรรพากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอชําระภาษีได้ที่ สรรพากรเขตหรือสาขา ส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อได้ที่ สรรพากรอําเภอ หรือที่ www.rd.go.th

การขอเลขที่บัญชีนายจ้างจากสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเลขทะเบียนนิติบุคคล สามารถขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรและเลขบัญชีนายจ้าง ได้พร้อมกัน โดยสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานเพียงชุดเดียว ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

การขออนุญาตต่อกระทรวงสาธารณสุข

สปาเพื่อสุขภาพ ขอใบอนุญาตรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และใบอนุญาตรับรองผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ สถานที่ติดต่อ สํานักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เบอร์โทร 02- 951-0792-94การนวดเพื่อสุขภาพขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหากเป็นการนวดเพื่อบําบัด วินิจฉัยโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปัจจุบันอาชีพนวดแผนไทยยังเป็นที่ต้องการอีกมาก ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่อาจจะต้องโทรจองคิวล่วงหน้าเพราะปริมาณของหมอนวดแผนไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ เจ้าของร้านนวดแผนไทย นวดสปาไทย จึงต้องหาผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการนวดมาเสริมทัพให้ร้านให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

หากสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์สปาต่างๆ เช่น ตู้อบสมุนไพร เตียงนวดไทย เบาะนวดไทย เตียงนวดน้ำมันและเก้าอี้นวดเท้าสามารถติดต่อช่องทางต่างๆดังนี้

Tel.0805887444

line: @catalogspa หรือคลิ๊กลิ้งค์  https://line.me/R/ti/p/%40catalogspa

เยี่ยมชมสินค้าเพิ่มเติมที่ www.catalogspa.com

facebook https://m.facebook.com/catalogspa