โต๊ะไม้โต๊ะทานเข้าไม้เป็นไอเท็มที่ต้องมีในบ้าน

0
407

โต๊ะไม้โต๊ะทานเข้าไม้เป็นไอเท็มที่ต้องมีในบ้านหรือที่สาธารณะต่างๆได้ดีมาก สิ่งนี้สรุปได้ชัดเจนว่า ถ้าไม้เป็นไม้ชนิดเดียวกัน มีน้ำหนักเท่ากัน ไม้อัดจะแข็งแรงกว่าไม้จริง เนื่องด้วยกลไกของการผลิตไม้อัด ทำให้น้ำหนักของแต่ละชั้นได้สมดุลกัน สิ่งนี้เองที่ช่วยลด อาการหดตัว ขยายตัว และ บิดงอของไม้ ข้อได้เปรียบหลักๆ เมื่อเทียบกับไม้จริงคือ คุณสมบัติของไม้อัดนั้นจะเหมือนกันตลอดทั้งแผ่น ซึ่งต่างจากไม้จริงยาวๆ ซึ่งบางส่วนอาจจะแข็งแรงไม่เท่ากัน เนื่องจากติดส่วนกระพี้ของไม้