โต๊ะไม้แบบพับนี้มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายแบบ

0
415

โต๊ะไม้แบบพับนี้มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายแบบ

โต๊ะไม้เราจะพูดถึงโต๊ะไม้แบบพับได้กัน ซึ่งโต๊ะไม้แบบพับนี้มีอยู่ด้วยกันมากมายหลายแบบ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ลักษณะงานที่ใช้ บางแบบนั้นเป็นโต๊ะไม้ในรูปแบบสี่เหลี่ยมจตุรัส บางแบบนั้นก็เป็นโต๊ะพับยาว  โต๊ะพับนี้สามารถรองรับน้ำหนักโดยขาโต๊ะ โดยอาจใช้สำหรับวางสิ่งของได้ ในปัจจุบัน โดยโต๊ะในปัจจุบันมักไม่มีลิ้นชัก โต๊ะที่มีไว้สำหรับเขียนและทำงานในออฟฟิศจะเรียก โต๊ะ ซึ่งจะมีลิ้นชักอย่างน้อย 1 อันหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่า

สำหรัลใครที่สนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์

โทร.020-627711