โต๊ะไม้ทานข้าวในปัจจุบันมักไม่มีลิ้นชัก

0
410

โต๊ะไม้ทานข้าวในปัจจุบันมักไม่มีลิ้นชัก โต๊ะที่มีไว้สำหรับเขียนและทำงาน และโต๊ะพับไม่ได้ นี่เป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งของโต๊ะพับเท่านี้ ก็ทำให้สามารถตัดสินใจได้ว่าในบ้าน หรือที่ทำงานของคุณน่าจะมีโต๊ะพับไว้สักตัวหนึ่งสำหรับไว้ใช้งาน โต๊ะกินข้าวควรมีขนาดพอเหมาะกับพื้นที่ใช้สอย ตลอดจนพอเหมาะกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ทำให้สามารถรับประทานอาหารพร้อมหน้ากันทุกคนได้ เลือกรูปแบบ จะเป็นแบบสี่เหลี่ยม หรือวงกลม ก็ต้องดูพื้นที่ใช้สอยเป็นหลัก เพราะบางครอบครัวมีพื้นที่ห้องอาหารเล็ก ทั้งขนาดทั้งแบบ และความกลมกลืนกับการตกแต่งบ้านด้วย อาจแก้ปัญหาด้วยการเลือกโต๊ะที่มีถาดหมุนตรงกลางเพื่อให้มีการเคลื่อนอาหารบนโต๊ะเข้าใกล้ตัว สะดวกต่อการตักของแต่ละคน