บำบัดในการนวดลักษณะของการนวดเป็นการนวดหนักและเร็วสลับกัน โดยการใช้เทคนิค

0
570

บำบัดในการนวด ลักษณะของการนวดเป็นการนวดหนักและเร็วสลับกัน โดยการใช้เทคนิค

การนวดสวีดิชเป็นการนวดโดยการประยุกต์ใช้น้ำมันเข้ามาเสริมหรือบำบัดในการนวดลักษณะของการนวดเป็นการนวดหนักและเร็วสลับกันโดยการใช้เทคนิคการสับ, การทุบ, การตบการคลึงไปตามกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของร่างกายเพื่อให้คลายความตึงตัวและอาการปวดในบริเวณนั้นๆการนวดเพื่อผ่อนคลายให้เกิดความสบายเพื่อรักษาโรคเช่น อัมพาตข้ออักเสบหรือนวดเพื่อเสริมสวยเพื่อความสุขสำหรับคู่สมรสซึ่งในทางแพทย์หรือกายภาพบำบัดหรือเป็นการสอนเป็นหลักสูตรเพื่อให้บริการในปัจจุบันซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อสวีดิช มาสซาจ เป็นการนวดแบบสากลเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกหลักการกำหนดกรอบเอกลักษณ์ของสปาไทยเตียงนวดไทยสปาไทยอาศัยหลักในการสัมผัสทั้ง5ที่ลูกค้าทุกคนเมื่อเข้าไปในสปาแล้วจะสามารถสัมผัสได้ และพิจารณาถึงรายละเอียดของรูปแบบสินค้าและบริการที่จะสามารถสร้างเอกลักษณ์สปาไทยได้โดยสปาไทยจะเน้นถึงการสื่อความเป็นไทยได้แก่รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสการเปิดร้านสปาให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านทั้งการมีความรู้ในด้านสปาการเรียนนวดสปาการซื้ออุปกรณ์สปาอาทิเช่นเตียงนวดไทยเก้าอี้นวดเท้าตู้อบสมุนไพรสิ่งที่สำคัญคือแผนธุรกิจและต้องมีการทำการสำรวจวิเคราะห์ตลาด เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจก่อนลงตลาดจริงทุกครั้ง แม้ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสปาจะมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน การคิดเองว่าจะดีและเพราะตัวคุณชอบไปใช้บริการสปาบ่อยๆนั้นไม่เพียงพอ ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711