การให้บริการสปานั้นอุปกรณ์เครื่องมือและผลิตภัณฑ์

0
565

การให้บริการสปานั้นอุปกรณ์เครื่องมือและผลิตภัณฑ์

การอบไอน้ำหรือการบำบัดด้วยความร้อนเปียกเป็นวิธีการใช้น้ำเพื่อสุขภาพที่พบได้ในสังคมตะวันตกและตะวันออกไอน้ำสามารถเก็บและถ่ายเทความร้อนให้ร่างกายได้ดีเทียบเท่ากับการอาบแช่ในน้ำขณะอบไอน้ำร่างกายจะได้รับผลจากการสูดหายใจอากาศที่มีไอน้ำอยู่มากเข้าทางออกด้วยถ้าการอบไอน้ำใช้ร่วมกับสมุนไพรหรือน้ำมันหอมระเหยตามวิธีการบำบัดรักษาไอน้ำร้อนจะเป็นตัวพากลิ่นเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเพื่อส่งผลต่อร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นอุปกรณ์ปาเบาะนวดเตียงสปาหรือของทุกชิ้นทุกชนิดในร้านสปาควร ได้รับมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง น่าเชื่อถือ และต้องเป็นผลดีต่อสุขภาพ   เพราะการให้บริการสปานั้นอุปกรณ์เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ ๆ ต้องสัมผัสกับผิวโดยตรงทั้งการนวดบำบัดนวดน้ำมันหอมระเหยต่างๆ