อัตลักษณ์ภูมิปัญญาสปาไทยของภาคอีสานด้านสัมผัส

0
520

อัตลักษณ์ภูมิปัญญาสปาไทยของภาคอีสานด้านสัมผัส

    การสัมผัส เป็นการกระตุ้นและช่วยให้ผ่อนคลายเตียงนวดแต่ต้องสัมผัสให้เหมาะสมพอดี  ซึ่งการนวดไทยแบบอีสานหรือการแบบสัมผัสแบบอีสาน  เรียกว่าจับเส้น  คือการนวดจับบริเวณที่ปวดบริเวณกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นค่ะเรียกการนวดแบบนี้ว่านวดคิดโดยใช้การจัดเส้นกด 3-5 รอบและเกียร์นอกจากมีการกลึงกระจายให้สมดุลคลึงกระตุ้นเนื้อเยื่อเอ็นตึงเป็นการยึดและยืดเป็นการยืดกล้ามเนื้อและยังมีการกดรีดจัดโครงของกระดูกด้วยนะคะการนวดด้วยผ้าขาวม้าในจังหวัดเลยและเหยียบฉากบริเวณอีสานใต้นิยมเหยียบแผ่นเหล็กเผาไฟประมาณ 100 องศาแล้วนวดด้วยเท้าใช้เวลาไม่มากนักมีวัตถุประสงค์เพื่อนวดบำบัดรักษาหมอนวดอีสานจะมีครูที่สุดยอดฝีมือในการนวดบำบัดรักษา โดยใช้ระยะเวลาไม่นานประมาณ 5-10 นาทีใน 1 วันนวดได้จำนวนหลายคนค่ะถ้าปวดนานและรุนแรงจะใช้เวลานวดประมาณ 1-2 ชั่วโมงและมีการประคบร่วมด้วยนะคะซึ่งมีการประคบด้วยลูกประคบแต่ต้องไม่กลิ่นแรงจนเกินไปนะคะและมีอิฐเผาไฟห่อด้วยผ้าลายพื้นบ้านประคบสมุนไพรค่ะการออกแบบตู้อบสมุนไพรสถานที่เข้าอบเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นเช่นอุโมงค์พญานาคจังหวัดหนองคายการขาดจะใช้วัสดุพื้นบ้านเช่นใยบวบข้าวหอมมะลิแปรรูปของจังหวัดสุรินทร์และการพอกใช้ สมุนไพรพื้นบ้านเช่นมะตูมค่ะการแช่จะทำให้เกิดความร้อนเช่นต้มยำสปาเท้าจังหวัดนครพนมใช้มะขามขิงตะไคร้ค่ะและการอาบสมุนไพรเหมือนอยู่ไฟใบหนาดใบมะขามการตอกนั้นจะใช้ไม้หอมที่ทำเป็นสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเช่นแคนโหวดค่ะ  ซึ่งจะมีการต้อนรับตามประเพณีวัฒนธรรมไทยของแต่ละภาคนะคะกริยามารยาทแบบไทยเช่นยิ้มง่ายไหว้ๆอ่อนหวานและลักษณะของหมอนวดอีสานที่พบได้ทั่วไปในสถานประกอบการภาคอีสานคือจะมีความแข็งแรงอดทนและใจเย็นเรียบง่ายใจดีและมีคุณธรรมโดยจะเริ่มต้นจากการนวดการไหว้ครูไหว้ขอขมาผู้ถูกนวดไหว้ด้วยกริยาที่สงบอ่อนน้อมการแต่งกายจะใช้ชุดประจำถิ่นภาคท้องถิ่นและสื่อภาษาถิ่นในการทักทายค่ะ