ปัจจัยหลายๆอย่างตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

0
465

ปัจจัยหลายๆอย่างตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

ปัจจัยหลายๆอย่างตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในรูปแบบของยาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นยาแคปซูลสำหรับกินครีมสำหรับทายาผงสำหรับชงดื่มแต่ทั้งนี้การจะเลือกใช้ยาแต่ละครั้งนั้นผู้ที่นำมาใช้ต้องคำนึงคุณสมบัติของชนิดยาต่างๆนั้นเป็นสำคัญควรจะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าเป็นยาสมุนไพรชนิดใด ประกอบไปด้วยตัวยาสำคัญอะไรบ้างมีสรรพคุณของตัวยาคืออะไรและมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรค่ะเตียงนวดไทย เพื่อที่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วผู้ทานจะได้รับประโยชน์ของยาสมุนไพรอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ  หากแต่ในตำรายาสมุนไพรนั้นสมุนไพรจะไม่ได้ประกอบขึ้นเฉพาะจากพืชอีกแล้วนะคะแต่ยังรวมไปถึงส่วนประกอบที่ได้จากส่วนต่างๆของสัตว์เช่นเขาหนังกระดูกอาบน้ำดีหรืออาจจะรวมทั้งตัวเช่นกิ้งกือตุ๊กแกงูเต่าไส้เดือนม้าน้ำและอีกต่างๆค่ะและแร่ธาตุอื่นๆเช่นพิมเสนการบูรกำมะถันปูนแดงดีเกลือต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะดังนั้นในทางการแพทย์จึงเรียกเจ้าองค์ประกอบทั้ง 3 ที่นำมาใช้ร่วมกันในการทำยานี้เรียกว่าเภสัชกรรมค่ะซึ่งแม้แต่ในเภสัชวัตถุนั้นเองก็ยังถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ 2 หมวดด้วยกันคือหมดยาแผน โบราณและยาสมุนไพรนั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามสมุนไพรบางชนิด สามารถน้ำมาต้มในหม้อต้มสมุนไพร ที่ใช้กับตู้อบสมุนไพรได้ด้วยค่ะ