ประโยชน์ของการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์

0
687

ประโยชน์ของการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์
ความรู้สึกสบาย ทำให้รู้สึกสบายตัวขึ้น 2 ลดความเกร็งตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น 3 ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองทำงานได้ดีขึ้น 4 กระตุ้นต่อมเหงื่อและระบบของผิวหนังให้ทำงานดีขึ้น ส่วนในด้านข้อห้ามและข้อควรระวังในการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์มีดังนี้
1. ต้องประมาณน้ำหนักการนวดและดูปฏิกิริยาการนวดของลูกค้าเพราะอาจเกิดการอักเสบรวมทั้งเกิดความรู้สึกไม่สบายในระหว่างการนวดและหลังนวด
2. กรณีผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง อาจจะต้องระมัดระวังในการนวดอย่างหรือไม่ควรนวดเลย
3. ไม่ควรนวดผู้ที่มีอาการอักเสบหรือติดเชื้อ เช่นอาการปวดบวมแดงร้อนและผู้ที่มีไข้มากกว่า 38 องศาเซลเซียส
4. ไม่ควรนวดผู้ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุใหม่ๆ
5. หากมีการตัดหรือดึงร่วมด้วยต้องระวังมากเป็นพิเศษสำหรับผู้รับการนวดที่มีอาการทางโรคเกี่ยวกับข้อหรือกระดูก

สำหรับการนวดในรูปแบบต่างๆ จะต้องมีการนวดที่ถูกวิธี การเลือกใช้อุปกรณ์การนวดที่เหมาะสม รวมไปถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สปาต่างๆต้องมีความปลอดภัย ยกตัวอย่าง เช่น การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพหรือการนวดแผนโบราณ ส่วนใหญ่นั้นจะเลือกใช้เตียงนวดไทย หรือเลือกใช้เป็นเบาะนวดไทย ในการให้บริการทั้งนี้ในการจัดพื้นที่ในการวางอุปกรณ์นวดนั้นจะต้องมีการเว้นช่องว่างให้มีระยะห่างมีความเหมาะสม ไม่ควรวางเตียงนวดไทยหรือเบาะนวดติดกันจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความลำบากในการให้บริการและไม่มีความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ