ทำงานนวดมีข้อดีอย่างไร

0
1061

ในปัจจุบันแนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจด้านสุขภาพนั้นกำลังมาแรงโดยเฉพาะการนวดเพื่อลดความตึงเครียด การนวดบำบัดตลอดรวมไปถึงการนวดเพื่อความงาม ในการวางแผนธุรกิจนั้นหากต้องเริ่มต้นจากการใช้ทุนในการซื้ออุปกรณ์สปาต่างๆ เช่น ตู้อบสมุนไพร โซฟานวดเท้า เตียงสปา เบาะนวดไทย เก้าอี้นวดเท้า รวมไปถึงการตกแต่งร้านนวดให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น หากไม่มีการวางแผนให้รัดกุมอาจจะทำให้งบบานปลายได้ ฉะนั้นแล้วต้องออกแบบ วัดพื้นที่ จัดสรรสัดส่วนให้ดีเพื่อเซฟต้นทุนในธุรกิจของเรา นอกจากการตกแต่งร้านแล้ว ต้นทุนของธุรกิจที่เราต้องมีการสำรองเงินทุนไว้จ่ายก่อนนั้นก็มีอยู่หลายอย่างทีเดียว ยกตัวอย่าง เช่น ในส่วนของบุคลากรในองค์กร รวมไปถึงค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆในองค์กร อีกทั้งในส่วนของการตลาดที่เราทำโฆษณานั้น ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมททางสื่อออนไลน์ต่างๆ การขึ้นป้ายโฆษณา การแจกแผ่นพับในพื้นที่ใกล้เคียง ทุกอย่างล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ในการจัดหาบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีการคัดเลือกเป็นอย่างดี เบื้องต้นอาจจะดูเอกสารการผ่านการเรียนนวดหรือผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในการทำงานมาบ้างแล้ว เพื่อจะได้ทำการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ได้มาตรฐานในงานบริการอยู่เสมอ เรามาดุข้อดีของการทำงานนวดกันเถอะ


1. เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมกับยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2. เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เช่นกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการให้ได้มีอาชีพมีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยสถาบันจะแนะนำ หลักสูตรการเรียนการสอน วิชาชีพการนวด สปา และแนะนำแหล่งงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี เริ่มต้นจาก ผู้นวดเองไปสู่ครอบครัวและชุมชนสังคม
4. เพื่อผลิต บุคลากร ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในวิชาชีพ ให้เป็น ที่ยอมรับ ทั้งในและต่างประเทศ
5. ต้องการเผยแพร่ ศาสตร์การนวดไทยและการแพทย์แผนไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้มีชื่อเสียง และรักษาศาสตร์การแพทย์แผนไทยนี้ไว้ ให้ลูกหลาน ได้เรียนรู้ และอนุรักษ์ สืบต่อไป