ข้อเสียของการเหยียบเกิดอันตรายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเหยียบให้มากที่สุดในหลักการนวด

0
492

ข้อเสียของการเหยียบเกิดอันตรายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเหยียบให้มากที่สุดในหลักการนวด

  การนวดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวดแบบทั่วไป จะมีเทคนิคการนวดได้หลายวิธีทั้งการใช้นิ้วมือ และส่วนอื่นๆของร่างกาย และก็มีลักษณะการนวดที่แตกต่างกันได้หลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีจุดเด่นจุดด้อยของตัวเอง การได้เรียนรู้เทคนิคการนวดหลายๆแบบจะช่วยให้สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมได้  ข้อเสียของการเหยียบคือเป็นท่านวดที่อันตรายมากเพราะจะทำให้กระดูกสันหลังหักและอาจทิ่มแทงถูกไขสันหลังทำให้เป็นอัมพาตได้หรือเกิดจากการบาดเจ็บของอวัยวะภายในเช่นตับไตอาจเกิดอันตรายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเหยียบให้มากที่สุด ในหลักการนวด  ผู้ป่วยหรือผู้ที่ถูกนวดควรนอนอนอยู่ในท่าที่เหมาะสม  และควรมีแผ่นรองเพื่อให้เกิดความสบาย  และไม่เจ็บปวดหลัง  เช่นเบาะ หรือเตียงนวดจำพวกอุปกรณ์สปา  เป็นต้น