การใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพ

0
406

การใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพ ประเทศไทยซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องเอกลักษณ์ไทยสามารถมีสปาที่แสดงความโดดเด่นในความเป็นไทยได้อย่างภูมิใจ เอกลักษณ์สปาไทยเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสปาในการนำไปประยุกต์ใช้รวมถึงสอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจสปาที่เน้นภูมิปัญญาตะวันออกมากขึ้นเตียงนวด หลักการกำหนดกรอบเอกลักษณ์ของสปาไทยสปาไทยอาศัยหลักในการสัมผัสทั้ง 5 ที่ลูกค้าทุกคนเมื่อเข้าไปในสปาแล้วจะสามารถสัมผัสได้ และพิจารณาถึงรายละเอียดของรูปแบบสินค้าและบริการที่จะสามารถสร้างเอกลักษณ์สปาไทยได้ โดยสปาไทยจะเน้นถึงการสื่อความเป็นไทยได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และ สัมผัส  การใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหยในการดูแลสุขภาพ ซึ่งในการนวดอโรม่าหรือการนวดน้ำมันหอมระเหยนั้นจะต้องใช้อุปกรณ์สปาหลักๆเลยนั่นก็คือ เตียงนวดน้ำมัน เบาะนวดสปา รวมไปถึงกลิ่นของน้ำมันอโรม่าที่ใช้ในการบำบัดด้วย