การสร้างจุดขายให้แก่สถานประกอบการสปาไทย

0
395

การสร้างจุดขายให้แก่สถานประกอบการสปาไทย

การนวดแผนไทย หมายถึง การทำให้เกิดการขยับกล้ามเนื้อ  การเคลื่อนไหวหรือการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อ พังผืด เส้นเอ็นที่แข็งเกร็ง ให้คลายตัว ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง  หรือวิธีการอื่นตามศาสตร์และศิลปะการนวด อุปกรณ์ที่ประกอบในการนวดนั้นได้แก่ ลูกประคบใช้ควบคุ่กับการนวด และเบาะนวดไทย  เตียงนวด ปัญหาทางด้านสุขภาพถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศมาช้านานแล้วในอดีตการดูแลสุขภาพของชุมชนอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติผนวกกับความเชื่อตามแต่ละชาติพันธุ์หรือท้องถิ่นเป็นรูปแบบของการดูแลสุขภาพของแต่ละท้องถิ่นมีความเรียบง่ายใกล้ชิดกับธรรมชาติและเป็นองค์รวมโดยเชื่อมโยงพฤติกรรมการเจ็บป่วยรูปแบบวิธีการรักษาด้วยวิธีกรรมตามความเชื่อก่อนลูกเป็นวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพซึ่งพอจะหาดูได้จากชุมชนท้องถิ่นในชนบทที่ห่างไกลในปัจจุบันนี้ค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.020-627711