การนวดไทยแบบอีสานหรือการแบบสัมผัสแบบอีสาน

0
446

การนวดไทยแบบอีสานหรือการแบบสัมผัสแบบอีสาน

การสัมผัส เป็นการกระตุ้นและช่วยให้ผ่อนคลาย แต่ต้องสัมผัสให้เหมาะสมพอดีเตียงนวด ซึ่งการนวดไทยแบบอีสานหรือการแบบสัมผัสแบบอีสาน  เรียกว่าจับเส้น  คือการนวดจับบริเวณที่ปวดบริเวณกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นค่ะเรียกการนวดแบบนี้ว่านวดคิดโดยใช้การจัดเส้นกด 3-5 รอบและเกียร์นอกจากมีการกลึงกระจายให้สมดุลคลึงกระตุ้นเนื้อเยื่อเอ็นตึงเป็นการยึดและยืดเป็นการยืดกล้ามเนื้อและยังมีการกดรีดจัดโครงของกระดูกด้วยนะคะการนวดด้วยผ้าขาวม้าในจังหวัดเลยและเหยียบฉากบริเวณอีสานใต้นิยมเหยียบแผ่นเหล็กเผาไฟประมาณ 100 องศาแล้วนวดด้วยเท้าใช้เวลาไม่มากนักมีวัตถุประสงค์เพื่อนวดบำบัด