การกดจุดขั้นพื้นฐานบริเวณฝ่ามือ เอว และน่องด้วยตัวเอง

0
544

การกดจุดขั้นพื้นฐานบริเวณฝ่ามือ เอว และน่องด้วยตัวเอง

หากมีอาการปวดฝ่ามือให้กดจุดเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดฝ่ามือได้จะเป็นจุดที่อยู่บริเวณกลางฝ่ามือเวลากำมือจุดนี้จะอยู่ตรงปลายนิ้วกลางโดยจะใช้นิ้วโป้งกดที่จุดนี้ประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะ  และหากมีอาการมือชาให้กดจุดเพื่อช่วยบรรเทาอาการมือชาได้นะคะจะเป็นจุดกึ่งกลางบนเส้นข้อมือด้านในใช้นิ้วโป้งกดโดยกรดประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือกดไปกดไปก็ได้ค่ะโดยจะกดในข้างที่มีอาการเท่านั้นนะคะ จุดที่ 2 จะอยู่ตรงง่ามนิ้วมือตรงรอยต่อของสีผิวเข้มและจังมีข้างและ 4 จุดรวมเป็น 8 จุดเวลากดจะใช้วิธีผสานมือแล้วเพราะเข้าออกประมาณ 20 ครั้งคล้ายการประกบมือนะคะแต่ให้นิ้วประสานกันเพื่อให้โดนจุดค่ะ  หากมีอาการปวดบริเวณบั้นเอวเป็นอาการหนักมักจะเกิดจากอาการที่ใช้งานมากเกินไปอาจจะยกของหนักเกินไปค่ะ ไม่กดจุดโดยที่นำมือเท้าเอวนะคะแล้วชานิ้วโป้งกดที่ด้านหลังประมาณ 3-5 นาทีค้างไว้หรือกดเปิดกดใหม่ก็ได้ค่ะส่วนจุดที่ 2 นั้นจะอยู่กึ่งกลางระหว่างขาพับนะคะให้ใช้นิ้วโป้งมือนิ้วที่ถนัดกดประมาณ 3-5 นาทีนะคะจะกดค้างไว้หรือสามารถกดเปิดกดไปก็ได้ค่ะโดยจะกดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะหากมีอาการปวดหัวเข่าให้กดจุดสามารถช่วยลดอาการปวดหัวเข่าได้นะคะเป็นจุดที่คู่หัวเข่าใต้กระดูกสะบ้าหัวเข่าจุดนี้จะอยู่ตรงรอยบุ๋ม 2 ข้างนะคะโดยใช้นิ้วชี้กดทั้ง 2 จุดประมาณ 3-5 นาทีหรือจะสามารถกดค้างไว้หรือกดไปกดไปก็ได้ค่ะ

หากมีอาการตะคริวที่น่องให้กดจุดสามารถช่วยลดอาการได้นะคะโดยจุดจะอยู่ที่บริเวณภายนอกนะคะหนูจะใช้นิ้วโป้งก็ประมาณ 3-5 นาทีจะกดค้างไว้หรือสามารถปลดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะโดยจะกดค้างที่มีอาการเท่านั้นนะคะ  ถ้าหากมีอาการข้อเท้าแพลงสามารถกดจุดเพื่อแก้อาการได้นะคะโดยจุดที่ 1 นั้นจะอยู่กึ่งกลางของรอยพับข้อเท้าด้านหน้าโดยจะใช้นิ้วชี้หรือนิ้วที่ถนัดก็ประมาณ 3-5 นาทีสามารถกดค้างไว้หรือกดเปิดกดเปิดก็ได้ค่ะโดยกดค้างที่มีอาการเท่านั้น ส่วนจุดที่ 2 นั้นนะคะจะอยู่ด้านในข้อเท้าอยู่ในระหว่างตาตุ่มด้านในกับเอ็นร้อยหวายนะคะโดยใช้นิ้วโป้งเดินนิ้วข้างที่ถนัดศุกร์ประมาณ 3-5 นาทีหรือสามารถกดค้างไว้หรือปลดปล่อยปลดปล่อยก็ได้ค่ะ  ในการนวดกดจุดขั้นพื้นฐาน ผู้นวดต้องมีพื้นฐานของการนวดแผนไทยก่อนนะค่ะ ถึงจะทำการนวดได้อย่างถูกต้องค่ะ และควรมีเตียงนวดในการรองรับผู้ถูกนวดเพื่อที่จะได้รับความผ่อนคลายไปด้วยค่ะ